Research Labs/Faculty List

Last updated: July, 2019

■Department of Physics Faculty List

To access the corresponding section in the file "Research in the Department of Physics 2019" click the Lab names ([A Lab] - [Ω Lab]).
Theory Experiment
Elementary Particle and Nuclear Physics
● E Lab Masaharu TANABASHI
Junji HISANO
Masaki SHIGEMORI
Masashi HAYAKAWA
Nobuhiro MAEKAWA
Tadakatsu SAKAI
Kazuhiro TOBE
Yuki SATO
● H Lab Masayasu HARADA
Chiho NONAKA
● QG Lab Shin'ichi NOJIRI
Yasusada NAMBU
YOO Chulmoon
● F Lab Mituhiro NAKAMURA
Toshiyuki NAKANO
Osamu SATO
Tsutomu FUKUDA
Kunihiro MORISHIMA
● N Lab Toru IIJIMA
Makoto TOMOTO
Kenji INAMI
Yasuyuki HORII
● Φ Lab Hirohiko SHIMIZU
Masaaki KITAGUCHI
Katsuya HIROTA
Takahiro MORISHIMA
Condensed Matter Physics
● SC Lab Hiroshi KONTANI
John WOJDYLO
Akito KOBAYASHI
Seiichiro ONARI
Youichi YAMAKAWA
● ST Lab Hiroshi KOHNO
Ai YAMAKAGE
● I Lab Masayuki ITOH
Yoshiaki KOBAYASHI
Taku MATSUSHITA
Yasuhiro SHIMIZU
● J Lab Tomoyasu TANIYAMA
● M Lab Noriaki SATO
Kazuhiko DEGUCHI
Keiichiro IMURA
● V Lab Ichiro TERASAKI
Hiroki TANIGUCHI
Akitoshi NAKANO
Biophysics
● B Lab Florence TAMA
● TB Lab Yuko OKAMOTO
Takahisa YAMATO
Akihiro KIMURA
● D Lab Takayuki UCHIHASHI
Midori MURAKAMI
● G Lab Takumi NOGUCHI
Hiroyuki MINO
Yuki KATO
Yuichiro SHIMADA
● K Lab Kosuke MAKI
Naoya SUZUKI
Cosmology and Astrophysics
● C Lab Naoshi SUGIYAMA
Kiyotomo ICHIKI
Atsushi NISHIZAWA
Hiroyuki TASHIRO
Shu-ichiro YOKOYAMA
Kenji HASEGAWA
Sachiko KUROYANAGI
Hironao MIYATAKE
● TA Lab Shu-ichiro INUTSUKA
Tsuyoshi INOUE
Hiroshi KOBAYASHI
Yuri FUJII
● Ω Lab Tsutomu T. TAKEUCHI
● A Lab Yoichi TAMURA
Kengo TACHIHARA
Hiroaki YAMAMOTO
Hidetoshi SANO
● UIR Lab Hidehiro KANEDA
Shinki OYABU
Takuma KOKUSHO
Toyoaki SUZUKI
● Uxg Lab Seiji KAWAMURA
Kazuhiro NAKAZAWA
Kazunori ISHIBASHI
Ikuyuki MITSUISHI
Gravity Plasma and Non-Linear Physics
● P Lab Tomo-Hiko WATANABE
Shinya MAEYAMA
Kenji NISHIOKA
● R Lab Kunimasa MIYAZAKI
Takeshi KAWASAKI
Complex Physics
● ΣT Lab Hitoshi SAKAGAMI *
● ΣE Lab Kenichi NAGAOKA *
* : National Institute of Fusion Science
>> For searching the entire University, click Faculty Profiles .
All Rights Reserved, Copyright(C)2004,Nagoya University.